Nu suntem invizibili...

Denumire Proiect: “Nu suntem invizibili”

Scopul Proiectului:
Proiectul îşi propune să scoată din anonimat atât persoana cu handicap cât şi organizaţia care o reprezintă. Iniţiat în 2008 de AHNR-Filiala Judeţeană Arad, proiectul a fost agreat de Cluburile Rotary Arad şi Alzenau-Germania.

Proiectul este structurat în aşa fel încât să răspundă la două nevoi majore:
1. celei de integrare a persoanelor cu handicap în societate – astfel încât un număr cât mai mare de persoane cu handicap neuromotor să devină din “asistat social” în cetăţean cât mai “independent social” şi
2. celei de a deveni o asociaţie cât mai independentă financiar, care produce pentru a se “întreţine” acoperind cel puţin 75% din cheltuielile de funcţionare.

Activităţi:
Principala activitate, care reprezintă totodată şi latura terapeutică a proiectului, este cea de terapie ocupaţională în cadrul căreia persoane cu handicap neuromotor confecţionează lumânări. Persoanele care participă la aceste activităţi sunt persoane cu afecţiuni neuromotorii cu spasticităţi mai mult sau mai puţin accentuate. Trecerea şi fixarea fitilului în formă, aşezarea bucăţilor de ceară colorată în forme şi turnarea cerii necesită concentrare şi coordonarea mâinilor.

Rezultate:
Prin prezenţa persoanelor cu handicap la expoziţii şi târguri realizate în Arad, s-a creat o imagine corectă despre această categorie de persoane, considerate doar “asistaţii sociali” ai comunităţii. Astăzi, datorită acestui proiect, AHNR-Filiala Jud. Arad este cunoscută nu numai ca furnizor de servicii sociale ci şi ca o organizaţie care produce lumânări executate manual şi apreciate ca formă, design şi calitate.